Sommerfest og 85-års jubilæum

Danske Pensionisters Randerskreds

Torsdag den 18. august 2011 samledes mere end 100 pensionister fra Danske Pensionisters Randerkreds til en festlig markering af jubilæet i landsbyen Voldum mellem Randers og Aarhus.
Arrangementet startede kl. 11.00 med en festgudstjeneste i Voldum Kirke ledet af pastor Jens Birk. Efter gudstjenesten gik deltagerne i samlet trop til den nærliggende Voldum-hallen anført af en faneborg bestående af faner fra kredsens foreninger.
Hallen var samlingspunkt for den egentlige festligholdelse. Der var dækket op til en imponerende 3-retters festmenu afbrudt af den meget charmerende sangerinde Eva Sun Nyo Berenth Madsen fra Langå.
Eva har en tilknytning til vores lokalområde idet hun også fungerer som præstesekretær i 11 lokale sogne, bl.a. Øster Tørslev.
Laurs Sommer, Randerskredsens formand bød velkommen og gennemgik eftermiddagens program. Festtalen blev holdt af Arne Rolighed, Formand for Danske Pensionister og tidligere sundhedsminister og administrerende direktør i Kræftens bekæmpelse. Hovedbudskabet i Arne Roligheds tale var nødvendigheden af, at pensionisternes organisationer slår sig sammen og taler med større tyngde i spørgsmål der vedrører pensionisters dagligdag og en mere værdig behandling fra myndighedernes side.
Råby & Øster Tørslev pensionistforeninger var repræsenteret ved 13 deltagere:
Gerda Kjeldsen (formand i Øster Tørslev PF og bestyrelsesmedlem i Randerskredsen), Knud-Erik Forsberg, formand i Råby PF, Hermann Andersen (fanebærer), Tove Lindberg, Hanne og Henry Thomassen, Elly og Villy Andersen, Karen Margrethe Nørgaard, Tove Olsen, Rita Bjerregaard, Anders Koch og Knud Jørgen Wismann.
Desuden deltog vores utrættelige hjælper, Danske Pensionisters konsulent Annette Schiøler.
Deltagerne skylder en stor tak til Voldum-hallens personale og arrangørerne repræsenteret ved Mogens Guido Hansen.