Øster Tørslevs Pensionistforening

Pensionistforening

Foreningens målgruppe er:
Ældre i lokalområdet

Foreningen laver følgende aktiviteter:
Foreningen samler den ældre befolkning om aktiviteter, underholdning, bankospil og udflugter. Desuden kan foreningens medlemmer deltage i datastue, bowling og petanque.

Foreningens kontaktperson:
Gerda Kjeldsen
Udbyhøjvej 578, Ø. Tørslev
8983 Gjerlev J
86476091

Datastuen på Åbakken mangler undervisere/ferieafløsere.
Datastuen på Center Åbakken i Øster Tørslev underviser ældre medborgere i EDB/IT. Underviserne er frivillige, som udfører “frivilligt ulønnet socialt arbejde” i perioden september til april. Der er tale om et meget begrænset tidsforbrug, ca. 3 timer om ugen fra kl. 09.00 til 12.00 f.eks. en mandag, tirsdag eller onsdag formiddag. En typisk formiddag består af 2 hold (09.00 til 10.30 og 10.30 til 12.00) med 4 deltagere på hvert hold. Underviserne behøver ikke nogen formelle kvalifikationer, men det vil være en fordel hvis man har beskæftiget sig med IT på sit arbejde eller derhjemme. Som regel er underviserne også uden for arbejdsmarkedet, da undervisningen foregår på hverdage.
Underviserne modtager ikke løn, men har glæden ved samværet med ligesindede og hvert hold indleder altid med en kop kaffe og en hyggesnak. Eventuelt interesserede kan henvende sig til lederen af Datastuen, Willy Andersen, telefon 86476220, eller Knud Jørgen Wismann, telefon 86476903, eller e-mail wismann@elromail.dk
Hilsen Jørgen