Øster Tørslevs Brandstation

Øster Tørslev Brandstation i Juli 2011

Mange mennesker i lokalområdet er ikke klar over, at Øster Tørslev faktisk har sin egen brandstation på Østergade. Årsagen skal findes i, at Beredskabsstyrelsen stiller visse krav om områdedækning og udrykningstider. Selve administrationen ligger dog under Randers Kommune, som udbyder opgaven i licitation med få års mellemrum, og for tiden er det Falck der har opgaven. Stationen fungerer som hjælpestation for Randers-stationen, idet området rækker langt nordpå.
Beslutningen om at etablere en brandstation i Øster Tørslev blev taget tilbage i 1999. I december kom de daværende vagthold på kurser og efteruddannelse, så de var klar til at påtage sig opgaven ved stationens start den 4. januar 2000. Og her skal vi lige rette en misforståelse der ofte forekommer i folkemunde: den korrekte jobbeskrivelse er “deltidsansatte brandmænd” og ikke “frivillige brandmænd”. Det vil sige, at der er et formaliseret ansættelsesforhold mellem brandmændene og arbejdsgiveren. Men som en af brandmændene udtrykte det “man kan ikke leve af at være deltidsansat brandmand, man skal “brænde” for det”

I øjeblikket består det faste mandskab af i alt 14 personer, heraf 2 kvindelige brandmænd, som fungerer på lige fod med deres mandlige kolleger. På spørgsmålet om hvordan man håndterer situationen, hvis der ikke møder folk nok op til en alarm, var svaret: Brandbilen kræver en besætning på 4 “mand”, men afhængig af situationens alvor, kan man vælge at køre med 3, men man sender så samtidig besked til hovedstationen om, at man mangler 1 mand. Men den situation var der ikke rigtig nogen der kunne huske. Som regel er der altid minimum 4 mands bemanding på bilen.

Mandskabet tilkaldes ved såkaldte “pagers” eller bippere på dansk. Her får brandmanden alarmen på skrift i et display og kan straks danne sig et indtryk af typen af skade og hvor den er rent geografisk. Men mødestedet er altid brandstationen i Øster Tørslev. Ikke alle kan blive brandmand, men der er 3 ting der tæller til ens fordel: 1) stort kørekort, 2) god fysik og 3) en ren straffeattest. Og så er der selvølgelig det, at man har det at hjælpe andre mennesker i nød i sig! Opgaverne er i øvrigt ikke kund brand, men der kan også være tale om oprydning og begrænsning af skade efter forurening, assistance ved færdselsulykker mv. I runde tale forekommer der 1 udrykning per uge, dvs. ca. 50 udrykninger om året, men af uforklarlige årsager er stationen allerede oppe på 48 udrykninger i juli 2011! Stationen er i øjeblikket fuldt bemandet, men kunne måske godt bruge en god dagmand. En dagmand er en mand der kan rykke ud i normal arbejdstid mandag til fredag, og det peger jo imod en mand der bor og arbejder i lokalområdet. Det fleste arbejdsgivere har et positivt forhold til, at en af deres medarbejdere er brandmand

Den nuværende brandbil, en MAN Diesel fra 2004, er nummer 4 på 11 år. Den medbringer 5000 liter vand (mod tidligere 2500 liter) og kan derfor klare sig ind til tilkaldte vandtankvogne ankommer, hvis man ikke lige har en branddam eller brandhane i nærheden.
I parantes kan det bemærkes at brandstationens lokaler også anvendes af “Nørkle-klubben” som er en gruppe af ældre lokale damer der fremstiller strikvarer og andet til velgørenhed

På billedet ses fra venstre:
Susanne Andersen
Henrik Schwartz
Klaus Drachmann
Ivan Nielsen
Claus Høegh